Rešitev se imenuje
Združenje za medsosesko pomoč -
Strojni krožek