Stroški
Sledenje sodobnim trendom in moderni tehniki je žal preveliko breme
za posameznika