Kalkulator stroškov

Na tem mestu bo s časoma na voljo kalkulator stroškov oz. spletno orodje s katerim si boste lahko izračunali stroške kmetijskih storitev, ki jih izvajate.
Do takrat si te stroške lahko izračunate »ročno« s pomočjo kataloga stroškov tako, da seštejete stroške za traktor + priključni stroj + voznika, oz. delovni stroj (npr. kombajn) + voznika. V tem katalogu so cene oz. vrednosti brez DDV.
Za izračun delovnih procesov in/ali storitev v gozdarstvu pa je že na voljo spletno orodje Gozdarskega inštituta Slovenije. Dostopno je na portalu WCM/InfoGozd oz. neposredno na podstrani Izračun stroškov – procesi.
Priporočamo tudi obisk portala MojGozdar, kjer je na voljo iskalnik registriranih izvajalcev gozdarskih storitev (d.o.o., s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji). Portal ne zajema izvajalcev gozdarskih storitev v okviru strojnih krožkov.