Katalog stroškov

Izračun cen storitev v strojnih krožkih temelji na katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki ga kot Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21) izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pravilnik s prilogama je na voljo v spodnji datoteki

Določitev stroškov dela (npr. voznika, ročnega dela) pa temelji na starejšem Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 2008, ki je na voljo v spodnji datoteki.

Pravilnik katalog stroskov mehanizacije stanje oktober 2021 pdf, 1,867 MB Katalog stroskov mehanizacije 2008 pdf, 851,936 KB