Nazaj

14. skupščina Zveze strojnih krožkov Slovenije

04. mar. 2024
IMG 8427

V soboto 2. marca 2024 je v Šempetru v Savinski dolini potekala 14. skupščina Zveze strojnih krožkov Slovenije. Skupščina zveze je organizirana vsaki dve leti, letošnjo so v goste sprejeli v tovarni SIP d.o.o., ki svojo novo prireditveno dvorano ponudi tudi za različne prireditve. Pred samo skupščino so si udeleženci ogledali proizvodnjo in proizvodnji program tovarne.

Delo v minulih dveh letih

Na skupščini so zastopniki strojnih krožkov pregledali opravljeno delo v letih 2022 in 2023 in sprejeli program dela za leti 2024 in 2024. Zveza je skrbela za obveščanje strojnih krožkov, oskrbo z delovnimi oblekami, vsako leto izdala koledar Varno in zdravo, na sejmu Agra pripravila prikaz uporabe varnostnih pasov v traktorjih, pomagala strojnim krožkom pri pripravi primerov dobrih praks, predvsem demo prikazov, vložila vlogi za sofinanciranje delovanja, skrbela za internetno stran strojnih krožkov, skupaj s posameznimi strojnimi krožki sodelovala pri snemanju TV oddaj, organizirala seminar za vodje in tajnike strojnih krožkov, organizirala strokovno ekskurzijo v Nemčijo (razstava Agritechnica, šolski center Triesdorf), pripravila pripombe na predlog sprememb zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in izvajala druge tekoče aktivnosti.

Posebna gostja

Posebna gostja letošnje skupščine je bila ga. Dragica Sternad Pražnikar, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Agenciji za varnost prometa. Agencija je vrsto let sofinancira izdajo koledarja Varno in zdravo. Gostja je poudarila, da tudi agencija v zadnjem obdobju posveča povečano pozornost varnostni pri uporabi kmetijskih in gozdarskih vozil, posebej uporabi varnostni pasov v traktorjih in zaželela udeležencem čim bolj varno delo.

Volitve

Letošnja volilna skupščina je bila tudi volilna. Za 4 letni mandat so bili v upravni odbor izvoljeni: SK Žetalanec Petra Plajnšek, SK Orač Matija Lešnik, SK Posavje Matej Kostevc, SK Ljutomer Križevci Jan Vaupotič, SK Slovenske Konjice Robert Flis, SK Pšata Bistrica Dušan Klemenčič in SK Zgornje Posočje Urban Pisk, v nadzorni odbor: SK Savinjska dolina Boštjan Povše, SK Kozjansko Aleš Ivanc in SK Šaleška dolina Aljaž Rotnik, v razsodišče pa SK Zg. Savinjska dolina Mojca Žlebnik, SK Murska Sobota Boris Gumilar in SK Slovenska Bistrica Valerija Kovačič. Za predsednico je bila izvoljena Petra Plajnšek, tajnik zveze pa je Marjan Dolenšek.

Načrti za prihodnji dve leti

Udeleženci so sprejeli program dela za leti 2024 in 2025, ki ga lahko strnemo v naslednje skupine:

  • obveščanje in servisne dejavnosti za strojne krožke,

  • skupne dejavnosti strojnih krožkov,

  • interne obveznosti zveze in

  • dejavnosti v širšem interesu za kmetijstvo in gozdarstvo.


Letošnje leto mineva 30 let od ustanovitve prvih strojnih krožkov v Sloveniji. Prve informacije o tej obliki sodelovanja med kmetijami pri uporabi kmetijske in gozdarske tehnike ter delovne sile, oz. o izvajanju storitev, so se v strokovnem tisku pojavile v letih 1986 do 1989, po osamosvojitvi pa je te informacije začela širiti takratna Kmetijska svetovalna služba. V prvi zakon o dohodnini so bile leta 1993 uvrščene tudi storitve v okviru strojnih krožkov in pot je bila odprta, pa tudi čas in velika pripravljenost za sodelovanje med kmetijami sta bila zrela.

V letu 1994 je bilo tako ustanovljenih prvih 16 strojnih krožkov (Bela krajinam, Drava, Dravsko polje, Klas Lenart, Kmetovalec, Koroška, Litija, Murska Sobota, Ormož, Posestnik, Pšata Bistrica, Savinjska dolina, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Temenica/Mirna in Zg. Savinjska dolina). Zveza jim je na skupščini v Šempetru podelila tudi priznanja ob 30 letnici delovanja. V naslednjih letih je bilo ustanovljenih še 30 strojnih krožkov, ki so pokrivali območje celotne Slovenije. Nekateri od teh so v vmesnem času prenehali delovati oz. se združili z drugimi in danes jih deluje 36, ki prav tako pokrivajo območje celotne države. V letu 2023 je bilo v njih včlanjenih 5.896 kmetij. Brez strojnih krožkov in storitev s kmetijsko in gozdarsko tehniko kmetovanje v Sloveniji ni več mogoče.