Nazaj

Varnost otrok na kmetiji

05. apr. 2024
Varnost otrok na kmetiji naslovnica

Kmetija je prostor za zdravo rast in razvoj otrok, vendar pa je tudi okolje s številnimi nevarnostmi. Na kmetiji je namreč zabrisana meja med domom in delovnim mestom, zato so otroci izpostavljeni nevarnostim, ki jih v večini domov ni.

Na kmetiji starši pogosto dovolimo svojim otrokom, da so med delom z nami, ker tako lahko preživimo čas skupaj ter spodbujamo delavnost in zanimanje otrok za kmetovanje. Otroci so radovedni in kmetijo dojemajo kot velikansko igrišče. Posledice pa so lahko resne, saj otroci ne prepoznajo ali ne razumejo nevarnosti in si težko zapomnijo pravila varnega vedenja v različnih situacijah.

V Sloveniji se otroci v starosti 1–14 let na kmetiji resno poškodujejo in so hospitalizirani zaradi različnih vzrokov, najpogosteje zaradi stika ali transporta s poljedelskimi stroji, ko otroci padejo s traktorja ali priključnega stroja in pride do povoženja, ali pa jih voznik povozi na dvorišču. Sledijo nezgode zaradi nezavarovanih premikajočih se delov strojev, padci v jame in izkope, otroci pa se poškodujejo tudi zaradi plezanja po balah sena in padcev med valjaste bale. Precej resnih poškodb se zgodi tudi pri stiku z živino in konji.

Delež hospitalizacij otrok zaradi poškodb na kmetiji po vzrokih, Slovenija, 2017–2021. Vir: NIJZ

Ne glede na to, ali imamo otroke, ki odraščajo na kmetiji, ali gre za otroke, ki občasno obiščejo kmetijo, je pomembno vedeti, kako lahko otroci varno preživijo čas na kmetiji. Za mlajše otroke ustvarimo varno območje za igro, ki je ustrezno ograjeno in odmaknjeno od dejavnosti na kmetiji, ter otroke stalno nadzorujemo. Območje je primerno tudi za otroke na obisku, ki se morda ne zavedajo nevarnosti na kmetiji. Otroke naučimo razlikovati med varnim območjem za igro in delovnimi območji. Prepričamo se, da so s tem seznanjeni tudi obiskovalci kmetije. Na dvorišču in v gospodarskih poslopjih zavarujemo oporne zidove, škarpe in stopnice z ograjami, odprtine pa s pokrovi ali z ograjami, da otrok ne more pasti vanje. Dovozne poti in obračališča razmejimo od domačega dvorišča in igralnih površin.

Starejše otroke že lahko poučimo o varnosti na kmetiji, vendar jih je vseeno treba ves čas nadzorovati. Z otroki se dogovorimo, da nam vedno povedo, kam gredo na kmetiji. Poučimo jih o varnostnih pravilih, ki veljajo za različne dele kmetije in opravila. Prepričamo se, da razumejo, da so določena območja zanje prepovedana, na primer silosi, območja za nakladanje žita, kmetijski stroji, ograde za živali ipd. Varnostna pravila za ta območja dosledno izvajamo. Če otrok krši pravila, mu ponovno odločno razložimo nevarnosti in posledice neustreznega ravnanja.

Vse to in še več o zagotavljanju varnosti otrok si lahko preberemo v publikaciji Varnost otrok na kmetiji, objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://nijz.si/publikacije/varnost-otrok-na-kmetiji/. Do nje lahko dostopate tudi s skeniranjem priložene QR kode. V publikaciji so predstavljene glavne nevarnosti za poškodbe otrok na kmetiji, npr. traktor, kmetijski stroji, živali, bale sena, vodna zajetja, skladiščenje žita, shranjevanje gnojevke, kmetijske kemikalije ipd., in kako jih lahko preprečimo.

Otroci se učijo predvsem s posnemanjem odraslih, zato spoštujmo varnostne ukrepe, da bodo tako ravnali tudi naši otroci.

dr. Mateja Rok Simon
Nacionalni inštitut za javno zdravje