Pravna oblika organiziranja strojnih krožkov

Strojni krožki so organizirani v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in v pravnem prometu, v skladu s tem zakonom uporabljajo ime »Združenje za medsosedsko pomoč – stroji krožek«.